Verzekerde zorg

Medi Skin Care is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en heeft contracten met diverse zorgverzekeraars. Medi Skin Care werkt uitsluitend met HBO opgeleide huidtherapeuten die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Indien u een aanvullende verzekering heeft voor huidtherapie, kunt u in aanmerking komen voor een (deel) vergoeding van de behandelingskosten. De voorwaarden van aanvullende verzekeringen zijn per zorgverzekeraar verschillend en kunnen ook per pakket variëren. Wij adviseren u om uw polis goed te bestuderen en eventueel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Tijdens het intakegesprek wordt een behandelplan opgesteld door de huidtherapeut. Wij adviseren onze patiënten om dit behandelplan in te dienen bij de zorgverzekering om erachter te komen wat er (gedeeltelijk) vergoed wordt.

Betaling

Na de behandeling dient u direct de behandeling te betalen. In overleg kunt u een factuur mee naar huis krijgen. Het betalingstermijn is acht dagen. Mocht u voor een vergoeding in aanmerking komen, kunt u zelf de nota indienen bij de zorgverzekeraar.

Geen verwijzing

Onze huidkliniek is direct toegankelijk, u kunt zonder verwijzing van de huisarts of specialist een afspraak maken bij Medi Skin Care.

Zorgverzekeraars

Medi Skin Care heeft contracten met de onderstaande zorgverzekeraars. Mocht u het contract van Medi Skin Care willen opvragen, dan kan dat met de AGB code: 90-029171.

Achmea Zorg

CZ

Menzis

Multizorg

Coöperatie VGZ

Identificatieplicht in de zorg

De identificatieplicht in de zorg houdt in dat u zich moet kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs als u medische zorg ontvangt. Deze plicht komt voort uit de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. De identificatieplicht is ingevoerd om misbruik met zorgpassen te voorkomen. De identificatieplicht geldt voor iedereen vanaf 14 jaar, in ziekenhuizen, poliklinieken en voor specialistische zorg in een privékliniek. Omdat steeds meer zorgverleners het burgerservicenummer (BSN) gebruiken, heeft u in de zorg steeds vaker een geldig identiteitsdocument nodig om te bewijzen dat u degene bent die bij het BSN hoort. Wanneer u bij ons een afspraak heeft, vragen wij u dan ook om een identiteitsbewijs mee te nemen naar uw afspraak. U kunt zich identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of met een Europese identiteitskaart.