Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw verzamelde gegevens gebruiken en met welk doel. Om onduidelijkheden te voorkomen raden wij het aan om dit zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Medi Skin care

Het is voor ons van groot belang dat er goed wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Wij doen daarom ons uiterste best om deze zo zorgvuldig mogelijk te bewaren en goed te beveiligen om te voorkomen dat informatie wordt misbruikt, verloren gaat, ongewenst openbaar wordt gemaakt of ongeoorloofd wordt gewijzigd. Hierbij letten wij nauwkeurig op de Europese wetgeving voor gegevensbeveiliging. Dit houdt in dat wij:

 • Vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten
 • Te vragen voor toestemming van het verzamelen van persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is.
 • Niet zonder gegronde redenen uw gegevens delen met derden, tenzij het nodig is voor het uitvoeren van de desbetreffende dienst, het wettelijk verplicht is of een schriftelijke aanvraag krijgen van de betrokken persoon.
 • Worden persoonsgegevens wel gedeeld dan zijn er overeenkomsten opgesteld en getekend om dezelfde graad van beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • Uw recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen altijd zal worden gerespecteerd.

Persoonsgegevens

Bij het gebruiken van diensten en services laat u bepaalde gegevens achter, de meeste van die gegevens zijn voor ons nodig om die diensten en services zorgvuldig en goed uit te kunnen voeren. Ook is het van groot belang en een verplichting dat wij na behandelingen terug kunnen zien wat er allemaal behandeld is in het medische dossier. Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via correspondentie en telefonisch contact

Gegevens die onder de Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens vallen:

 • Gezondheid
 • Huidskleur (Ras)

Met welk doel en op Basis van welke grondslagen verzamelen wij deze persoonsgegevens:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het contact kunnen maken met u indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u thuis af te leveren.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens door wettelijke verplichtingen, zoals medische dossiers en Betalingsinformatie

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijk verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast is er de mogelijkheid om deze gegevens te delen met bijvoorbeeld andere zorgspecialisten, dit gebeurd alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies

Om Mediskincare.nl beter te maken voor de gebruiker, gebruiken wij altijd functionele en analytische cookies. Ook kunnen cookies geplaats worden voor marketingtoepassingen. De cookies die gebruikt worden voor marketing zijn de volgende:

Google Adwords Conversion
Google Dynamic Remarketing
Facebook Custom Audience
Doubleclick

Wanneer u nieuw bent op de website wordt er voor toestemming gevraagd om deze cookies toe te passen. De toestemming kunt u altijd terugtrekken door op de balk linksonder in de pagina te gaan staan en te klikken op ‘’Beheer toestemming’’.  Wanneer u klikt op ”alles accepteren” worden alle cookies toegepast, en wanneer u klikt op ”enkel functioneel”, worden de marketing cookies niet toegepast. Functionele cookies kunnen niet worden uitgeschakeld omdat dat de werkzaamheid van de website ernstig beïnvloeden.

De marketing cookies verzamelen informatie over uw internetgedrag binnen en buiten de website, om advertenties en communicatie aan jouw interesses aan te passen.

Opslag van persoonsgegevens

De Opslag van persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldig beveiligde servers waar zonder toegangscodes en/of andere beveilingsmiddelen geen toegang tot kan worden verkregen.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de door uw opgevraagde dienst. De wet geeft ons wel een minimale bewaartermijn voor sommige gegevens waar wij aan zullen voldoen. In deze gevallen zullen uw gegevens dus langer worden bewaard.

Minderjarigen

Onze website en diensten hebben niet als doel om gegevens van personen onder de 16 jaar te verzamelen zonder toestemming van ouders of voogd. Echter kunnen wij niet altijd de leeftijd van een bezoeker controleren. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming van ouder of voogd toch gegevens hebben verzameld van een minderjarige neem dan contact op met ons via info@mediskincare.nl, dan wordt deze informatie zo spoedig mogelijk verwijdert.

Geautomatiseerde Besluitvorming

Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor de betrokken personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (medewerker) tussen zit.

Inzage en wijzigen va uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mediskincare en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u verzameld hebben in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen. Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van toestemming of bezwaar tot verwerken kunt u naar info@mediskincare sturen. Mocht u dit sturen vragen wij u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart zodat uw privacy beschermt blijft. Wij reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken.

Autoriteit persoonsgegevens

Uiteraard nemen wij uw klachten over de verwerking van uw gegevens uiterst serieus. Mochten we er samen niet uitkomen dan wijzen wij u op uw recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Hiervoor kunt u naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Inwerkingtreding en wijzigingen

Per 25 mei 2018 Treed deze vernieuwde privacyverklaring in werking.

Van tijd tot tijd kan deze privacyverklaring worden gewijzigd.

Aangeraden wordt om de verklaring regelmatig te raadplegen zodat u van wijzigingen op de hoogte blijft.

Contactgegevens:

www.mediskincare.nl, Hessenweg 192, 3731 JN De Bilt +31 30 220 3600

Liza Sophie de Boer is de Functionaris Gegevensbescherming van Medi Skin Care B.V. Zij is te bereiken via info@mediskincare.nl